Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 09.02.2011
Дата публікації 09.02.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Кіровоградський хлібозавод"
Юридична адреса* Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Аерофлотська, 20
Керівник* Решетнiкова Марина Олександрiвна - Голова правління. Тел: 0522567200
E-mail* kirhz@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
09.02.2011 року ВАТ «Кіровоградський хлібозавод" з інформації, отриманої від депозитарія, стало відомо наступне:
Пакет акцій юридичної особи – Закритого акціонерного товариства «ФОРМУЛА» (код ЄДРПОУ 23684596, місцезнаходження 25006, Україна, м.Кіровоград, вул.Тимірязєва, 44, яке володіло більше ніж 10% голосуючих акцій, зменшився з 143400 простих іменних акцій (15,55% статутного капіталу) до нуля.
Пакет акцій юридичної особи – товариства з обмеженою відповідальністю "ЖИТНІЙ УРОЖАЙ" (код ЄДРПОУ 37297895, місцезнаходження 25014, м. Кіровоград, вул. Аерофлотська, буд.20) збільшився з нуля до 143400 простих іменних акцій (15,55% статутного капіталу).

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Решетнiкова Марина Олександрiвна