Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Дата здійснення дії: 25.02.2011
Дата публікації 27.02.2011 09:07:28
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Кіровоградський хлібозавод"
Юридична адреса* Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Аерофлотська, 20
Керівник* Решетнiкова Марина Олександрiвна - Голова правління. Тел: 0522567200
E-mail* kirhz@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Дата прийняття рішення про одержання кредиту – 28.09.2010 року.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення – Загальні збори акціонерів.
Дата підписання договору кредиту –15.10.2010 року.
Вид кредиту (кредитної лінії) – відновлювальна кредитна лінія.
Сума кредиту – 15 000 000,00 грн.
Процентна ставка – 17,5 відсотків.
Строк, на який укладено договір кредиту – 3 (три) роки.
Умови повернення кредиту із зазначенням активів, наданих у заставу, або інший спосіб забезпечення кредиту – сстаточне повернення-30.09.2013 року, забезпеченням кредиту є майно підприємства заставною вартістю 16451231,33грн.
Дата одержання кредиту – 18.10.2010 року.
Найменування кредитора – Філія «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м.Кіровограді.
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ кредитора – 09323302.
Місцезнаходження кредитора – 25006 м. Кіровоград вул..Тимірязева,76.
Вартість чистих активів емітента, розрахованих на початок року – 44 167 тис.грн.
Співвідношення суми кредиту до вартості активів на початок року (у відсотках) – 15000000,00/44167000*100%=33,96%.
Інформація щодо цільового призначення коштів, отриманих за кредитом – закупівля борошна, сировини, матеріалів, ПММ, оплата послуг за виконані роботи, с/г продукції, поповнення обігових коштів.
Розмір одержаної частини кредиту (траншу) у грошовій формі – 119 588,96 грн.
Дата отримання частини кредиту (траншу) – 25 лютого 2011 року.
Дата відкриття та дата закриття кредитної лінії – 18 жовтня 2010 року / 25 лютого 2011 року.
Розмір одержаної частини кредиту (у відсотках) до загального розміру кредиту (кредитної лінії) – 0,797 відсотків.
Отримано останній транш кредиту.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Решетнiкова Марина Олександрiвна