Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 15.04.2011
Дата публікації 19.04.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Кіровоградський хлібозавод"
Юридична адреса* Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Аерофлотська, 20
Керівник* Решетнiкова Марина Олександрiвна - Голова правління. Тел: 0522567200
E-mail* kirhz@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Змiни в персональному складi посадових осiб прийнято рiшенням загальних зборiв вiд 15.04.2011 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства.
ЗВІЛЬНЕНІ: Голова наглядової ради Кльоп Сергiй Васильович (ЕА 857186 вид. Кiровським РВУМВСУ в Кiровоградськiй областi 31.08.2001р.); перебував на посадi голови наглядової ради з 14.04.2006 року, володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0,0542%. Член наглядової ради Самолюк Галина Леонiдiвна (ЕА 623322 вид. Кiровським РВУМВСУ в Кiровоградськiй обл 28.02.1999 р.); перебувала на посадi члена наглядової ради з 21.09.2004 року, володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0,0542%. Член наглядової ради Петрiв Ольга Iванiвна (ЕА 676254 вид. Кiровським РВУМВСУ в Кiровоградськiй областi 15.10.1999р.); перебувала на посадi члена наглядової ради з 21.09.2004 року, володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0,32523%. Голова правління Решетнiкова Марина Олександрiвна (ЕА 625558 вид. Кiровським РВУМВСУ в Кiровоградськiй обл 09.12.1998 р.); перебувала на посадi члена наглядової ради з 28.09.2010 року, акцiями не володiє. Член правлiння Окольчишен Микола Олександрович (ЕА 486699 вид. Кiровським РВУМВСУ в Кiровоградськiй обл 08.09.1998 р.); перебував на посадi члена правлiння з 20.03.1997 року, володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0,21682%. Член правлiння Бородiна Наталiя Григорiвна (ЕА 738716 вид. Кiровським РВУМВСУ в Кiровоградськiй областi 12.05.2000р.); перебувала на посадi члена правлiння з 20.03.1997 року, володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0,32523%. Член правлiння Рачкован Галина Єфремiвна (ЕА 738865 вид. Кiровським РВУМВСУ в Кiровоградськiй областi 17.05.2000р.); перебувала на посадi члена правлiння з 06.10.2003 року, акцiями не володiє. Член правлiння Цис Наталя Федорiвна (ЕА 741060 вид. Ленiнським РВУМВСУ в Кiровоградськiй обл 18.04.2000р.); перебувала на посадi члена правлiння з 18.04.2007 року, акцiями не володiє. Голова ревiзiйної комiсiї Короткова Марiя Петрiвна (ЕА 819617 вид. Кiровським РВУМВСУ в Кiровоградськiй обл 03.01.2001р.); перебувала на посадi голови ревiзiйної комiсiї з 20.03.1997 року, володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0,00108%. Член ревiзiйної комiсiї Бевзюк Галина Михайлiвна (ЕА 707347 вид. Кiровським РВУМВСУ в Кiровоградськiй обл 21.12.1999 р.); перебувала на посадi члена ревiзiйної комiсiї з 15.05.2002 року, володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0,32523%.
ОБРАНІ: Голова наглядової ради Короткова Марiя Петрiвна (ЕА 819617, вид.Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 03.01.2001р.); займала посади заст.головного бухгалтера ВАТ "Кiровоградський хлiбозавод", фiнансового директора ВАТ "Кiровоградський хлiбозавод", голови ревiзiйної комiсiї ВАТ "Кiровоградський хлiбозавод", обрана до 2014 року, володiє часткою в статутному фондi емiтента - 0,00108%. Член наглядової ради Дахно Юрiй Вiкторович (ЕВ 053505, вид.Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 30.04.2004р.); займає посади Директора ЗАТ "Формула", Голови Наглядової ради ВАТ "Паляниця", обраний до 2014 року, акцiями не володiє. Член наглядової ради Цис Наталя Федорiвна (ЕА 741060, вид.Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 18.04.2000р.); займала посади технiк по збуту ЗАТ "Радiй", член правлiння ВАТ "Кiровоградський хлiбозавод", обрана до 2014 року, акцiями не володiє. Директор Решетнiкова Марина Олександрiвна (ЕА 625558, вид.Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 09.12.1998р.); займає посади Голови правлiння ВАТ "Олександрiйський хлiбозавод", Голови правлiння ВАТ "Кiровоградський хлiбозавод", обрана до 2014 року, акцiями не володiє. Голова ревiзiйної комiсiї Бородiна Наталiя Григорiвна (ЕА 738716 , вид.Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 12.05.2000р.); займала посади Голови правлiння ВАТ "Кiровоградський хлiбозавод", члена правлiння ВАТ "Кiровоградський хлiбозавод", обрана до 2014 року, акцiями не володiє. Член ревiзiйної комiсiї Тищенко Наталiя Миколаївна (ЕА 468433 , вид.Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 22.07.1998р.); займала посади Секретаря- референта ВАТ "Кiровоградобленерго", провiдного юрисконсульта ВАТ "Кiровоградський хлiбозавод", обрана до 2014 року, акцiями не володiє.
Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадові особи не мають.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Решетнiкова Марина Олександрiвна