Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 26.09.2011
Дата публікації 27.09.2011 09:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Кіровоградський хлібозавод"
Юридична адреса* Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Аерофлотська, 20
Керівник* Решетнiкова Марина Олександрiвна - Голова правління. Тел: 0522567200
E-mail* kirhz@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
26.09.2011 року ВАТ «Кіровоградський хлібозавод" з інформації, отриманої від депозитарія, стало відомо наступне:
Пакет акцій фізичної особи 1, яка володіла більше ніж 10% голосуючих акцій, зменшився з 356900 простих іменних акцій (38,69% статутного капіталу) до 150290 (16,29% статутного капіталу).
Пакет акцій фізичної особи 2 збільшився з нуля до 206610 простих іменних акцій (22,40% статутного капіталу).

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Решетнiкова Марина Олександрiвна