Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 10.09.2012
Дата публікації 11.09.2012 18:27:50
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградський хлібозавод"
Юридична адреса* 25014, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Аерофлотська, 20
Керівник* Решетнiкова Марина Олександрiвна - Директор. Тел: 0522567200
E-mail* kirhz@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Зміна керівника товариства та зміна голови наглядової ради прийнята рішенням наглядової ради від 10.09.2012 року в зв’язку зі звільненням керівника.
Звільнено: Директор Решетнiкова Марина Олександрiвна (ЕА 625558 вид. Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл 09.12.1998 р.); перебувала на посадi директора з 15.04.2011 року, акцiями не володiє. Голова наглядової ради Короткова Марiя Петрiвна (ЕА 819617, вид.Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл. 03.01.2001р.); перебувала на посадi голови наглядової ради з 15.04.2011 року, володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0,00108%.
Призначено: Директор Короткова Марiя Петрiвна (ЕА 819617, вид.Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл. 03.01.2001р.); займала посади голови ревізійної комісії комісії, голови наглядової ради ПАТ «Кіровоградський хлібозавод», обрана на термін до 2014 року, володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0,00108%. Голова наглядової ради Цис Наталя Федорiвна (ЕА 741060, вид.Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл. 18.04.2000р.); займала посади технiк по збуту ЗАТ "Радiй", член правлiння ВАТ "Кiровоградський хлiбозавод" член наглядової ради ради ПАТ "Кiровоградський хлiбозавод", обрана до 2014 року, акцiями не володiє. На посаду члена наглядової ради замість обраного голови наглядової ради ради буде обрано на загальних зборах акціонерів в 2013 році.
Непогашені судимості за посадові та корисливі злочини посадові особи не мають.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Решетнiкова Марина Олександрiвна