Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 04.04.2007
Дата публікації 10.04.2007 13:43:31
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Кіровоградський хлібозавод"
Юридична адреса* Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Аерофлотська, 20
Керівник* Налбадьян Сергій Вікторович - Виконуючий обов'язки голови правління. Тел: 0522567200
E-mail* zhig84@romb.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадову особу Голову правлiння - Пилипко Юрiя Степановича (паспорт: серiя ВА номер 828548 виданий Артемiвським МВ УМВС України у Донецькiй області 17.07.1997) звiльнено з посади голови правлiння ВАТ "Кіровоградський хлібозавод" згiдно рiшення прийнятого Наглядовою радою вiд 04.04.2007р., на пiдставi заяви про звiльнення. На посадi голови правлiння з 01.11.2004 року (призначений рiшенням Наглядової ради). Не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадову особу - Налбадьяна Сергiя Вiкторовича (паспорт: серiя ЕА номер 468002 виданий Кіровським РВ УМВС України в кіровоградській області 06.07.1998) призначено на посаду виконуючого обов'язки голови правлiння ВАТ "Кіровоградський хлібозавод" згiдно рiшення прийнятого Наглядовою радою вiд 04.04.2007р., на пiдставi заяви строком до 18.04.2007р. До цього працював на посадi голови правлiння ВАТ "Паляниця". Не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Виконуючий обов'язки голови правління Налбадьян Сергій Вікторович