Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 18.04.2007
Дата публікації 20.04.2007 19:22:16
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Кіровоградський хлібозавод"
Юридична адреса* Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Аерофлотська, 20
Керівник* Налбадьян Сергій Вікторович - Виконуючий обов'язки голови правління. Тел: 0522567200
E-mail* zhig84@romb.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадову особу Виконуючого обов'язки голови правлiння Налбадьяна Сергiя Вiкторовича (паспорт: серiя ЕА номер 468002 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 06.07.1998) звiльнено з посади виконуючого обов'язки голови правлiння ВАТ "Кiровоградський хлiбозавод" згiдно рiшення прийнятого на загальних зборах акцiонерiв вiд 18.04.2007р. На посадi виконуючого обов'язки голови правлiння ВАТ "Кiровоградський хлiбозавод" працював з 04.04.2007 року по 18.04.2007 року. Не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадову особу Голову правлiння - Налбадьяна Сергiя Вiкторовича (паспорт: серiя ЕА номер 468002 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 06.07.1998) призначено на посаду голови правлiння ВАТ "Кiровоградський хлiбозавод" згiдно рiшення прийнятого на загальних зборах акцiонерiв вiд 18.04.2007р. До цього працював на посадi виконуючого обов'язки голови правлiння ВАТ "Кiровоградський хлiбозавод" з 04.04.2007 року по 18.04.2007 року. Не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадову особу Члена правлiння - Цис Наталiю Федорiвну (паспорт: серiя ЕА номер 741060 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 18.04.2000) призначено на посаду члена правлiння ВАТ "Кiровоградський хлiбозавод" згiдно рiшення прийнятого на загальних зборах акцiонерiв вiд 18.04.2007р. З 01.05.2006 року займає посаду заступника головного бухгалтера ВАТ "Кiровоградський хлiбозавод". Не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Виконуючий обов'язки голови правління Налбадьян Сергій Вікторович